ПОЛУЗВЕНО ЗА ЕДНОРЕДОВА УСИЛЕНА ВЕРИГА 10A-1 (R1 5-8)