СВЪРЗВАЩО ЗВЕНО ЗА ЕДНОРЕДОВА ВЕРИГА 06B-1(R1 3-8)