СВЪРЗВАЩО ЗВЕНО ЗА ЕДНОРЕДОВА ВЕРИГА 08B-1(R1 1-2)