СВЪРЗВАЩО ЗВЕНО ЗА ЕДНОРЕДОВА ВЕРИГА 10AH-1 (R1 5-8)