СВЪРЗВАЩО ЗВЕНО ЗА ЕДНОРЕДОВА ВЕРИГА 10B-1 (R1 5-8)